LT | RU | EN
Apie mokyklą
Struktūra ir kontaktai
Bendruomenė
Veikla
Tvarkaraštis
Pasiekimai
Paslaugos

Loading

Visagino ,,Gerosios vilties“ progimnazija

Teisinė forma Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Adresas Partizanų g. 2/7, LT- 31105 Visaginas, Lietuva
Įm. kodas 190243095
Registras Valstybės įmonės Registrų centro Utenos filialas
Tel. (8 386) 31671
Tel./Faks. (8 386) 31048
El. paštas jolanta.bartkuniene@vgvp.lt

PRIIMAMOJO DARBO GRAFIKAS

I - IV: 8.00 - 17.00

V: 8.00 - 16.45

Pietūs: 12.00 - 12.45


Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Marry a Russian Woman contador de visitas счетчик посещений

MOKSLEIVIŲ PRIĖMIMAS, PERĖJIMAS Į KITĄ MOKYKLĄ, PAŠALINIMAS IŠ MOKYKLOS IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMAS 

1. Mokiniai į mokyklą priimami vadovaujantis Visagino savivaldybės tarybos patvirtinta tvarka.

2. Į pirmąją klasę priimami fiziškai ir psichiškai subrendę, sulaukę mokyklinio amžiaus – 7 metų vaikai, pageidaujantys mokytis mūsų mokykloje. Išimties tvarka, turint Pedagoginės psichologinės tarnybos išvadas, gali būti priimamai ir 6 metų vaikai.

3. Tėvai privalo pateikti prašymą, vaiko gimimo liudijimo nuorašą bei gydytojo išrašą iš moksleivio sveikatos raidos istorijos.

4. Bendrojo lavinimo klasės formuojamos vadovaujantis steigėjo patvirtinta tvarka.

5 Priėmimas į pagrindinio ugdymo pakopos klases:

        5.1. į pagrindinio ugdymo klases priimami moksleiviai, baigę pradinio ugdymo programą ir turintys pradinio išsilavinimo pažymėjimą.

6. Priėmimas į vidurinio ugdymo pakopos klases: 

        6.1. į vienuoliktas klases priimami moksleiviai, įgiję pagrindinį išsilavinimą bei turintys pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą; 

        6.2. į vienuoliktas klases priimami moksleiviai, nedalyvavę pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime;

        6.3. gali būti priimami ir specialiųjų poreikių moksleiviai, turintys mokymosi pasiekimų pažymėjimą.

7. Dvišalės rašytinės sutarties sudarymas:

        7.1. priimant į mokyklą 1, 5, 11 klasių bei atvykusius iš kitų mokyklų moksleivius, sudaroma rašytinė dvišalė sutartis;

        7.2. sutartį pasirašo mokyklos direktorius arba jo įgaliotas asmuo ir mokinys arba jo tėvai (globėjai), jei mokinys nesulaukęs 16 metų;

        7.3. sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią;

        7.4. vienas sutarties egzempliorius įteikiamas mokiniui arba jo tėvams (globėjams), kitas saugomas mokykloje mokinio asmens byloje.

8. Asmenų, atvykusių (grįžusių) iš užsienio, neturinčių mokymosi pasiekimų ar išsilavinimo dokumentų, priėmimas:

        8.1. moksleiviai, atvykę (grįžę) iš užsienio, priimami į mokyklą, pateikus išsilavinimo dokumentus arba pažymą apie įgytą išsilavinimą;

        8.2. moksleivių atitikimą išsilavinimo standartus (jei nėra išsilavinimo dokumentų) nustato direktoriaus įsakymu sudaryta mokytojų komisija, vadovaujama direktoriaus pavaduotojo ugdymui, kuri parengia užduotis ir patikrina mokinio žinias;

        8.3. patikrinusi žinias, komisija surašo aktą, kuriame rekomenduoja priimti mokinį į klasę, atitinkančią jo išsilavinimo ir žinių lygį.

9. Pereiti į kitą mokyklą moksleivis gali pateikęs tėvų (globėjų) prašymą ar pasibaigus sutarties terminui.

10. Moksleivis gali būti pašalintas iš mokyklos vadovaujantis Švietimo įstatymu ir mokyklos Vidaus darbo taisyklėmis.

11 Moksleivių priėmimas į mokyklą išvykimas ir pašalinimas iš mokyklos įforminamas direktoriaus įsakymu.

 
© 2008–2018 Visagino „Gerosios Vilties” progimnazija
Paskutinė svetainės atnaujinimo data 2017-11-13