LT | RU | EN
Apie mokyklą
Struktūra ir kontaktai
Bendruomenė
Veikla
Tvarkaraštis
Pasiekimai
Paslaugos

Loading

Visagino ,,Gerosios vilties“ progimnazija

Teisinė forma Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Adresas Partizanų g. 2/7, LT- 31105 Visaginas, Lietuva
Įm. kodas 190243095
Registras Valstybės įmonės Registrų centro Utenos filialas
Tel. (8 386) 31671
Tel./Faks. (8 386) 31048
El. paštas jolanta.bartkuniene@vgvp.lt

PRIIMAMOJO DARBO GRAFIKAS

I - IV: 8.00 - 17.00

V: 8.00 - 16.45

Pietūs: 12.00 - 12.45


Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Marry a Russian Woman contador de visitas счетчик посещений

Specialiojo pedagogo funkcijos:

1. Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, mokinio namuose.

2. Bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojas), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių turinčių vaikų poreikius bei galimybes, ir juos taiko.

3. Rengia sutrikusių funkcijų lavinimo individualiąsias, pogrupines ir grupines programas, veiklos ataskaitą.

4. Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į  kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.

5. Pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas, modifikuoti ir adaptuoti bendrąsias programas.

6. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja, specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais

7. Šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais,  formuoja mokyklos bendruomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.

8.  Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Specialioji pedagogė Ela Krasikova          ella@tts.lt
Darbo laikas:


             I - IV   8.00 - 12.45
             V          8.00 - 10.30   

 

 

 

 
© 2008–2018 Visagino „Gerosios Vilties” progimnazija
Paskutinė svetainės atnaujinimo data 2017-11-13